انجمن اسلامی

دبیرستان شاهد

انجمن اسلامی

دبیرستان شاهد

سینما سپهر
جهت دریافت بلیط با 50% تخفیف می توانید به مسئولین انجمن اسلامی مدرسه(اسداللهی-میری-زارعی) مراجعه فرمائید.

اساسنامه

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان 
مصوب سیصدو پنجاه و پنجمین جلسة مورخ 3/5/74
شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقدمه:

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور و به منظور حراست از دستاوردهای انقلاب و تحقق ارزشهای اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی و جهت بخشیدن به فعالیتهای صنفی دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال 1358 با حمایتهای معنوی و مادی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس و طی سالیان متمادی در زمینة تربیت نیروهای مخلص دانش آموزی و حضور آنها در صحنه‌های انقلاب اقدام نموده است.

اکنون که نظارت عالیه بر جریان فکری و فرهنگی اتحادیه با انتصاب نماینده از سوی مقام معظم رهبری محقق شده است با عنایت به اینکه اتحادیه مشمول قانو ن احزاب، انجمنها و جمعیتهای سیاسی مصوب سال 60 نیست و از طرفی دستگاه دولتی نیز محسوب نمی‌شود به عنوان یک مجموعة فرهنگی با شخصیت حقوقی مستقل برای تحقق اهداف مذکور و در چارچوب این اساسنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

ماده 1) تعریف:

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می‌شود نهادی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به عنوان یک مجموعة فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمن‌های اسلامی مدارس سراسر کشور با عنایت حضرت امام (ره) شکل گرفته و کماکان تحت نظارت عالیة مقام معظم رهبری و نمایندة منصوب از سوی ایشان فعالیت می‌کند.


ماده 2) اهداف:

1ـ آشنا کردن دانش‌آموزان با فرهنگ متعالی اسلام و بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت به مبانی عقیدتی اسلام و انقلاب اسلامی.

2ـ تزکیة روحی و وارستگی اخلاقی دانش آموزان و شکوفا ساختن استعدادهای خدادادی و تحقق کمالات انسانی.

3ـ حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق هر چه فعالتر کردن نیروهای دانش آموزان مسلمان و متعهد در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی جامعه و مقابله هوشیارانه با توطئه‌های رنگارنگ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی که برای انحراف فکری و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در محیط‌های آموزشی صورت می‌گیرد.

4ـ انسجام دانش آموزان مسلمان و متعهد با ایجاد و گسترش انجمن‌های اسلامی مدارس و همگامی با نظام آموزش و پرورش برای ایجاد فضای مساعد آموزشی و پرورشی در محیط مدارس و تشویق دانش‌آموزان مسلمان و متعهد به موفقیت در تحصیل علم و دروس مدرسه.


مادة 3) وظایف:

1ـ تشکیل انجمن اسلامی در مدارس براساس مادة 5 و هدایت و نظارت بر فعالیتهای آنها.

2ـ ارتقاء سطح فکری و معنوی اعضای انجمن اسلامی.

3ـ تلاش در جذب هرچه بیشتر دانش‌آموزان به مبانی مکتبی و اعتقادی.

4ـ مبارزة سالم و هوشیارانه با توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و مظاهر فساد اخلاقی در مدارس.

5ـ برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان متعهد در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی متناسب با معیارهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

6ـ تلاش در جهت رشد علمی اعضای انجمن اسلامی.

7ـ همفکری و همکاری با مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس به منظور نیل به اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت اسلامی.

8ـ ایجاد ارتباط با کارشناسان و اندیشمندان ودستگاه‌های ذی‌ربط فرهنگی و تربیتی به منظور استفاده از نقطه نظرات و جلب همکاری‌های ایشان با این نهاد.


مادة 4) ارکان:

1ـ نماینده مقام معظم رهبری، بالاترین مقام اتحادیه می‌باشد و نظارت عالیه بر این نهاد از طریق ایشان اعمال می‌شود.

2ـ کنگره که عالی‌ترین رکن تشکل دانش‌آموزی در اتحادیه است و متشکل از اعضای منتخب انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور می‌باشد، هر دو سال یکبار تشکیل و ضمن استماع گزارش عملکرد دورة قبل، اعضای شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.

2ـ کنگره که عالی‌ترین رکن تشکل دانش‌آموزی در اتحادیه است و متشکل از اعضای منتخب انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور می‌باشد، هر دو سال یکبار تشکیل و ضمن استماع گزارش عملکرد دورة قبل، اعضای شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.

تبصره 1) تعیین صلاحیت نامزدهای (کاندیداها) شورای مرکزی و نظارت بر انتخابات اعضای منتخب کنگره به عهدة 3 نفر اعضای ردیف‌های اول شورای مرکزی است.

تبصره 2) سرپرست اتحادیه که اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های شورای مرکزی را بر عهده دارد از سوی شورای مرکزی انتخاب و حکم وی توسط نمایندة مقام معظم رهبری و در غیاب ایشان مرجعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند، تنفیذ می‌شود.

تبصره 3) آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای وظایف اتحادیه در چارچوب این اساسنامه به تصویب شورای مرکزی اتحادیه خواهد رسید.

تبصره 4) مؤسسات و نشریات وابسته به اتحادیه بنا به ضرورت، تشکیل و به ثبت می‌رسد و مقررات داخلی آنها در چارچوب قانون تابع آیین‌نامة مصوّب شورای مرکزی است.


ماده 5)

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر اتحادیه با وزارت آموزش و پرورش بویژه در مدارس و گسترش همکاری‌های بین این دو سازمان، توافقنامه‌ای که با امضای وزیر آموزش و پرورش و نمایندة مقام معظم رهبری رسیده باشد ملاک عمل است. بدیهی است این توافقنامه با عنایت به مفاد مندرج آن، نحوه و چگونگی فعالیت اتحادیه در مدارس را مشخص می‌کند.


ماده 6)

این اساسنامه که دارای یک مقدمه، 6 ماده و 4 تبصره است در جلسة مورخ 6/4/74 شورای مشترک به تصویب رسید و در جلسة 355 مورخ 3/5/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید و تصویب شد.

ایجاد روحیه نشاط در فضای مدرسه.

بسترسازی جهت باورکردن شعار "ما می توانیم"

غنی سازی ساعات تفریح مدارس توسط دانش آموزان.

فرآهم آوردن فضایی جهت بروز خلاقیت دانش آموزان.

زمینه سازی جهت ایجاد برنامه های موج آفرین توسط دانش آموزان.

کشف استعدادها و زبده یابی در بین دانش آموزان خلاق در زمینه برنامه سازی رادیویی.

اهتمام خاص دانش آموزان به تلاش جمعی،  قدرت برنامه ریزی، تقویت توانایی گفتاری و انجام کار تشکیلاتی.


زنگ تفریح فرصتی برای استراحت، رفع خستگی و مهمترین وسیله اجتماعی شدن، و تجربیاتی که دانش ­آموزان در زنگ تفریح به دست می آورند می­تواند در نگرش آنان نسبت به مدرسه و تحصیل اثر بگذارد.

بنابرین زنگ تفریح فرصتی است تا دانش آموزان، ضمن بازی گروهی با هم دوست شوند و شبکه های مهم اجتماعی را در مدرسه ایجاد کنند. در کشور ما مدیر مدرسه نقش چندانی در مدیریت زنگ تفریح برعهده ندارد، در عوض نقش ناظم یا معاون مدرسه در این زمینه کاملاً برجسته است. او معمولاً با وضع مقرراتی که غالباً برای دانش ­آموزان توجیه نشده است مانند: توپ نیاورید، ندوید، روی زمین خط نکشید و... سعی می کند از درگیری دانش آموزان و بروز خشونت­های اجتماعی آنان با یکدیگر جلوگیری کند.

این بخش از زندگی در مدرسه همانند سایر برنامه های آموزشی و پرورشی به خاطر اثراتی که می ­تواند در زندگی عاطفی و اجتماعی دانش آموزان داشته باشد نیازمند توجه خاصی می باشد. تنها زنگ کلاس، مختص یادگیری نیست. بلکه در هر شرایطی دانش آموز می ­تواند به مقوله یادگیری بپردازد که در این میان زنگ تفریح هم می تواند جزء آن لحظات و شرایط باشد. زنگ تفریح فرصت خوبی است که دانش آموزان در فعالیت های گروهی شرکت کنند تا علاوه بر یادگیری روابط اجتماعی با دیگران، هنر و مهارت فردی و شخصی خود را در معرض دید و استفاده دیگران قرار دهند. این واقعیتی است که در چند دقیقه زنگ تفریح با وجود استراحت جسمی و روحی، خطرات بیشتری دانش آموزان را تهدید می کند که البته این خطرات بیشتر از سوی خود دانش آموزان و به صورت سهوی است؛ اما از آن سو می توان با یکسری برنامه های مدون و خوب مانع بسیار خوبی شد تا این گونه حوادث ناخوشایند و گاه دلخراش پدیدار نشوند و این زنگ دلچسب و دوست داشتنی با خاطرات بد و ناگوار عجین نشود. البته دست یافتن به این هدف کار چندان آسان و ساده ای نیست. زیرا در جای خود نیازمند مطالعات و آماده سازی تمهیداتی است که به واسطه آنها بتوان با استفاده بهینه از یکسری عوامل به ظاهر کوچک یا همان ریزه کاری های آموزشی و پرورشی به اهداف مطلوب تری رسید.

حال با توجه به اوصاف بیان شده از آنجایی که جنبش دانش آموزی همیشه پیش قدم در اجرای برنامه های زیبا و تأثیرگزار موج آفرین در بین دانش آموزان کشور می باشد، « جشنواره رادیویی موج دانش آموز »فرصتی است برای ایجاد یک حرکت موج آفرین و نمایش توانمندی های علمی و عملی دانش آموزان عزیز در زمینه تولید برنامه های رادیویی با محتوای مناسب و در نهایت غتی سازی زنگ تفریح با استفاده از دانش آموزان.

جنبش دانش آموزی بابل با برگزاری این جشنواره در سطح مدارس شهرستان، تجربه خوبی در اجرای موفق این جشنواره داشته است و آمادگی لازم در جهت برگزاری این جشنواره در سطح استانی و ملی را دارد. امیدواریم با عنایات حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه)، از رهگذر این رُخداد  بزرگ فرهنگی شاهد دستیابی به اهداف تعیین شده باشیم..

" دبیرخانه جشنواره رادیویی موج دانش آموز "

پروتکلهای بزرگان یهود یا پروتکلهای دانشوران صهیون گزارش گونه ایست که در اولین کنگره صهیونیستها در شهر بال سوئیس به سال ۱۸۹۷ در ۲۴ بند از سوی سران یهود به شرکت کنندگان داده شد .مطالب پروتکلها صریح و پوست کنده نقشه های رهبران یهود را بیان می کند . گویا این مطالب به صورت خام جهت بحث و بررسی بیشتر در نظر گرفته شده است. انتشار پروتکلها سفاهت یهود را با نفاق آنان پیوند زده است.

امام امیر المومنین علی علیه السلام در وصف منافقان می فرمایند : یقولون منافقان می گویند فیشبهون و شبهه می پراکنند و یصفون وصف می کنند فیموهون و حقیقت را وارونه جلوه می دهند .

اینک چند جمله منتخب از پروتکلها را مشاهده کنید:

۱ . توده مردم وحشی است .

۲ . به اعتقاد ما حق یعنی اعمال زور .

۳ . ما به مرگ و میر و کشتار غیر یهودیان فکر می کنیم .

۴ . هیچ گونه محدودیتی برای حوزه فعالیت های ما وجود ندارد .

۵ . هر گونه ابتکار و خلاقیتی را که به سود ما نباشد ، نابود می کنیم

۶ . غیر یهودیان گله گوسفندانند و ما گرگ های این گله هستیم .

۷ . اهمیت خانواده و نقش تربیتی آن را در میان غیر یهودیان از بین می بریم

۸ . باید مطالب ضد و نقیض در بین مردم پخش کنیم.

۹ . در میان توده مردم حسد ، نفرت و زیاده خواهی ایجاد می کنیم.

۱۰ . جهت دادن به فکر و اندیشه مردم غیر یهودی به کمک سخن پردازی و تئوریهای وسوسه انگیز ، کار متخصصان و مدیران ما است.

۱۱ . ما طوری مردم را به جان هم انداخته ایم که همه به همدیگر بدگمانند.

۱۲ . هدف ما دستیابی به یک قدرت جهانی است .

۱۳ . ما باید دولت های غیر یهودی را مجبور کنیم که در جهت خواسته های ما قدم بر دارند .

۱۴ . عامل اصلی موفقیت ما در امور سیاسی پنهان کاری است .

۱۵ . ما باید آنقدر غیر یهودیان را به مسائلی چون پیشرفت سرگرم کنیم تا سرانجام از فهم هر مسئله ای اظهار عجز کنند.

۱۶ . روش مهار کردن فکر را به وسیله سیستمی که به سیستم دروس عینی معروف است و هدف آن مبدل کردن غیر یهودیان به آدم ها ی بی فکر ، بی خرد و مطیع که منتظرند دیگران برایشان فکر کنند و عقائدشان را شکل بدهند ، انجام می دهیم .

۱۷ . اگر در رابطه هایمان دست روی حساسترین عصب ذهن آدمیان بگذاریم ، خیلی زود به پیروزی خواهیم رسید و این اعصاب حساس ذهن‏ آدمی ، عبارتند از زر اندوزی ، مال پرستی و تنوع طلبی در ارضاء نیازهای مادی ، هر یک از این خواسته ها به تنهایی می تواند آدمی را تسلیم ما کند .

۱۸ . برای آنکه بتوانیم صنعت غیر یهودیان را بکلی نابود کنیم علاوه بر انحصار طلبی تجمل پرستی را رایج می کنیم و نیازهای کاذب مردم را افزایش می دهیم.

۱۹ . مرگ برای همه یک امر اجتناب ناپذیر است. آنهایی که مانع انجام برنامه های ما می شوند بهتر است که مرگشان را جلو بیاندازیم و آنها را نابود کنیم .

۲۰ . ما جوانان مسیحی را در دریایی از افکار شاعرانه غرق می کنیم و آنها را بر اساس تئوریها و اصولی که آنها را غلط می پنداریم تربیت می کنیم تا بتوانیم آنان را به فساد بکشانیم .

۲۱ . جوامعی که ما اخلاقیات را در آنها از بین برده ایم وجود خدا را نفی می کنند و از میان آنها شعله های آتش هرج و مرج طلبی ( آنارشیسم ) به هر سو زبانه می کشد .

۲۲ . کانسروتیسم که حکمای اندیشمند ما آن را عامل هدایت و پرورش فکر تمام بشریت می دانند قبل از هر چیز باید جزء برنامه آموزشی باشد .

۲۳ . همه ادیان باید از بین بروند بجز دین ما . ریشه هر گونه عقیده ای باید از بیخ و بن کنده شود حتی اگر این کار به انکار خدا بیانجامد .

۲۴ . کسی نباید اعتقادات واقعی مذهب ما را مورد بررسی قرار دهد هیچ کس جز خودمان نباید از کار دینمان سر در بیاورد.

خداوند بزرگ در قرآن می فرماید :

ودت طائفة من اهل الکتاب لو یضلونکم و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون .

گروهی از اهل کتاب انتظار و آرزو دارند که شما را گمراه کنند ، به آرزو نخواهند رسید و این را نمی فهمند.